Haqqımızda

Haqqımızda

PSİXOLOJİ XİDMƏT VƏ REABİLİTASİYA MƏRKƏZİ 

NARAHATLIĞINIZA PEŞƏKAR YANAŞMA! 

Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzi Psixologiya Elmi - Tədqiqat İnstitutunun nəzdində yaradılıb.

Mərkəz yaranandan etibarən insanlara düşdükləri çətin situasiyalarda peşəkar yardım göstərməyi qarşısına məqsəd qoyub , bu durumda insanları sığortalamaq üçün fərdi seanslar həyata keçirir.

Seanslardan öncə mərkəzin rəhbəri tərəfindən müraciət edən şəxsin problemi dəyərləndirilir , diaqnozu təyin olunur və müvafiq mütəxəssislərə yönləndirilir.

Eyni zamanda, Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin psixologiyanın ayrı - ayrı sahələri ilə bağlı keçirdiyi peşəkar təlim və seminarlar problemlərindən çıxış yolu axtaran , həyatını dəyişmək və təkmilləşdirmək istəyən bütün insanlara ünvanlanıb .