Gizlilik siyasəti

Gizlilik siyasəti

Bizə etibar edilən məlumatın konfidensionallığının saxlanılmasına böyük diqqət ayırırıq, müdafiəsi,məxfiliyi və paylaşılmaması üçün cəhd göstəririk.

Biz məxfiliyin təminatı prinsiplərinə qüvvədə olan qanunvericilik tələblərinə, məxfiliyin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq assosiasiyaların tövsiyələrinə və etik normalara uyğun olaraq qaydalara riayət edirik.

Konfidensionallığın əsas siyasəti əsaslandırılmış prinsipləri,toplanılan informasiyaların istifadə və yayılmasını təyin etməkdən ibarətdir. Həmçinin prinsipin əsas təyinatı - pasiyentə köməkdir.

Biz pasiyentlərin forum və testlərdən qeydiyyatdan keçən zaman ad soyadı,email kimi şəxsi informasiyalarını ala bilərik ki,bunlar da psixoloji köməyin və terapevtik xidmətlərin göstərilməsi üçün əsas meyarlar hesab olunur.

Bizə verilmiş şəxsi informasiyanı digər şəxslərə verməməyə zəmanət veririk.

Münasibətlərin xüsusi görünüşü psixoterapevt və pasiyentlər tərəfindən qəbul edilmiş kodekslər vasitəsilə müdafiə olunur. Belə münasibətlər ünsiyyət imtiyazlı hesab edilir, yalnız qismən, istisna və məhdudiyyətlər mümkündür.