Xidmətlər

MENECMENT PROQRAMI

Məqsəd: Rəhbərlərin, menecerlərin psixoloji hazırlığı.

İdarəetmə və Rəhbərlik:

 • Rəhbərlik – rəhbərin tabeçiliyində olan insanların işə yönəltmə potensialını göstərir - psixoloji keyfiyyətlər tələb edir (xasiyyət əsasında formalaşır).
 • İdarəetmə - işləri planlı şəkildə təşkil edib, məqsədə çatmaq üçün xüsusi ardıcıllığın (alqoritmin) saxlanılmasını təmin edə bilmək potensialını göstərir – peşəkar keyfiyyətlər tələb edir (təcrübə ilə artır).

 Rəhbərlik üsulları:

 • Avtoritar
 • Demokratik
 • Passiv
 • Emosional

İdarəetmə üsulları:

 • Mərkəzləşdirilmiş
 • Peşəkar
 • Müstəqil

 Rəhbərlik alqoritmi:

 • Tapşırıqları düşünüb paylaşdırma
 • İşçiyə aydın şəkildə çatdırma
 • Təkrarlama
 • Aydınlaşdırma
 • Zaman çərçivələrini təyin etmə
 • Yazılı şəkildə çatdırma
 • Tələbatlarını təyin etmə - şəxsi tələbatlarını yönləndirmə
 • Dəstəkləmə (1 motivasiya)
 • Xatırlatma
 • Zamanında nəzarət edib – dəqiqləşdirmə
 • Təkrar dəstəkləmə (2 motivasiya)
 • Yekunlaşdırma barədə zamanında məlumat alma
 • Yoxlama
 • Yekun dəstəkləmə - mükafatlandırma (3 motivasiya)

İdarəetmə alqoritmi:

 • Xidməti, malı detallı təhlil etmə
 • Məqsədi təyin etmə
 • Resursları dəqiqləşdirmə
 • Müştəri qruplarını təyin etmə
 • Müştərilərin tələbatlarını araşdırma
 • Təklif keyslərini hazırlama
 • Əlaqələrin saxlanılması
 • Təqdimat
 • Rəqiblərin təkliflərini araşdırma
 • Üstünlük kriteriyalara diqqəti artırma
 • Təklifləri alma
 • Xidmətlərin zamanında yerinə yetirilməsi
 • Müştərilərin yekun razılığını alma
 • Növbəti tələbatlarını və təkliflərin alma

Təlimin keçirilmə üsulu: Rol oyunları, məlumat transferi, tətbiqlər, müzakirə və qrup çalışmaları.

Təlimin müddəti: 12 saat