Xidmətlər

ÜMUMİ PSİXOTERAPİYA

Psixoterapiya - psixoloji üsullar və metodlar vasitəsilə həyata keçirilən müalicədir. Psixoterapiya prosesində pasiyent öz emosiyalarını tənzimləməyin yeni vərdişlərinə yiyələnir, stress vəziyyətlərinin nəticələrini aradan qaldırmağı öyrənir, xəstəlik dövründə pozulmuş münasibətləri bərpa etməyə çalışır. Bu müalicə metodu pasiyentin mütəmadi olaraq (bir qayda olaraq, hər həftə) psixoterapevtlə ünsiyyətdə olmasını nəzərdə tutur.

ÜMUMİ PSİXOTERAPİYA 

 • Psixoanaliz
 • Analitik psixologiya və psixoterapiya
 • Adlerin individual psixologiyası
 • Qeştalt psixologiya
 • Tranzakt analiz
 • Pozitiv psixoterapiya
 • Koqnitiv terapiya
 • Rasional psixoterapiya
 • Psixosintez
 • Bixeviorizm
 • Ekzistensional terapiya


_______________________________________________


Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və  zəruri materiallarla təmin olunur.