Xidmətlər

PSİXOLOJİ TƏKMİLLƏŞMƏ KURSU (PTK)


PSİXOLOJİ TƏKMİLLƏŞMƏ KURSU (PTK)

 • Psixologiya və onun gündəlik həyatımızda rolu
 • Psixologiya və onun iş həyatımızda rolu
 • Eriksonun psixo-sosial inkisaf təlimi
 • Uşaq və yeniyetmələrlə ünsiyyət prosesində vacib olan məqamlar
 • Bədən dili və ünsiyyətdə onun rolu
 • Vizyon ifadəsi, strateji planlama
 • Sifət cizgiləri (fizioqnomika) insanlar haqqında nə deyir?
 • Uğurlu insan olmaq qaydaları
 • Uğurun təməli
 • Təsirli insan olmağın yolları
 • Özünüdərketmədə ilk addım
 • Karyera qurma təlimi
 • Telefonda təsiredici danışma texnikaları

 

 PTK-nın formatı:

PTK həftədə 1 dəfə 2 saat olmaqla 3 ay ( cəmi 24 saat) müddətinə davam edir.

Dərslər qrup şəklində keçirilir. Hər qrup 12 nəfərdən ibarətdir.

Keçirilmə saatı kurs üzvlərinin asudə vaxtlarına uyğun olaraq təyin olunur.

Hər dərs  1 saat nəzəriyyə, 1 saat praktik məşğələdən ibarətdir.

Kurs Azərbaycan və Rus dillərində keçirilir.

Kursun dinləyicilərinə 3 ayın sonunda sertifikat verilir.

 

_____________________________________________________________________

 

Kurs müddəti :

30 saat  (həftədə 1 dəfə olmaqla 3 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və  zəruri materiallarla təmin olunur.