Xidmətlər

UŞAQ PSİXOLOGİYASI

UŞAQ PSİXOLOGİYASI

 • Hamiləlik dövrü. Postnatal depressiya
 • Şəxsiyyət inkişafının yaş xüsusiyyətləri. Çağalıq dövrü
 • Körpəlik dövrü
 • Məktəbəqədər yaş dövrü
 • Kiçik məktəb yaşlı dövr
 • Yeniyetməlik
 • Hiperaktivlik.  Onun  növləri
 • Tiklər (İstəkdən kənar,  məqsədə uyğun olmayan, təkrarlanan zərərli vərdişlər)
 • Neyro inkişaf pozğunluqları. Autizm və  Asperger sindromu.
 • Ailə tipləri və bunun uşağın inkişafında rolu
 • (Avtoritar ailə, аnlayışlı ailə, himayəkar ailə, tutarsız ailə, mükəmməliyyətçi ailə,  güvənverici və dəstəkləyici ailə)
 • Kəkələmə
 • İdrak proseslərinin ləngiməsi


______________________________________________________________


Kurs müddəti :

32 saat  (həftədə 2 dəfə olmaqla 2 ay)

Kursu bitirənlər sertifikat və  zəruri materiallarla təmin olunur.